MOİZƏ

1. MOİZƏ Gecə-gündüz Təbrizin məscidlərində moizə oxuyanlar, din xadimləri... əsrin bu təkamülünə qarşı bircə dəlil irəli sürürdülər... (M.İbrahimov); VƏZ Molla qabaqca bir uzun vəz başladı (Ə.Haqverdiyev).

2. moizə bax nəsihət

MODERNİZM
MOLLAGUNƏ

Digər lüğətlərdə