MUĞAYAT

El arasında muğat kimi də işlədilir, ərəbcə əsli müqəyyəd sözündən ibarətdir. Qeyd (bağlama, nəzər salma) sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÖVT
MUXTAR

Значение слова в других словарях