MUXTAR

Ərəbcə ixtiyar sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MUĞAYAT
MULAT

Значение слова в других словарях