MUNCUQ

Mənbələrdə boncuq forması da vardır, deməli boyun sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MUMİYA
MURĞUZ

Значение слова в других словарях