ODLU

s. fiery; passionate; ~ məhəbbət passionate love; ~ silah fire-arm (s) (pl.)

ODLATMAQ
ODLU-ALOVLU

Digər lüğətlərdə