PIRPIZ

PIRPIZ – SIĞALLI ...Pırpız qırmızımtıl saçları eynimdə dumanlandı (S.Qədirzadə); Saçları sığallı idi (Ə.Vəliyev).

PƏSDƏN
PİNTİ

Digər lüğətlərdə