PƏHLƏVANLIQ

pəhləvanlıq bax igidlik

PƏHLƏVAN
PƏJMÜRDƏ

Digər lüğətlərdə