PULPƏRƏST

PULPƏRƏST [Adilə:] Həmzə, sən canın az pulpərəst ol (Ə.Qasımov); PULAGİR (dan.) Həsən bəy: Rüstəm bəy pulagir adam deyildir (Ü.Hacıbəyov); PULGİR Xəsis və pulgir olan, qiymətli daş-qaşdan gözü doymayan rəhmətlik anası da bu fikirdə idi (M.İbrahimov).

PULLU
PULPƏRƏSTLİK

Digər lüğətlərdə