PULPƏRƏSTLİK

PULPƏRƏSTLİK Bütün bu sözlər, bu hərəkətləri ilə Dursunu qənaətkarlığa və pulpərəstliyə alışdırmaq istəyirdi (A.Şaiq); PULGİRLİK [Qiyas:] O ki, qaldı qeyrət... məgər qeyrət aləmi basıb yemək, əlivə keçəni qapışdırmaqdır, pulgirlikdir? (Anar); PULAGİRLİK.

PULPƏRƏST
PULSUZ

Digər lüğətlərdə