QABAQ-QƏNŞƏR

qabaq-qənşər bax qabaq-qabağa, üzbəüz

QABAQ-QARŞI
QABAQCA

Digər lüğətlərdə