QEYRƏTPƏRƏST

qeyrətpərəst bax qeyrətli

QEYRƏTMƏND
QEYRƏTSİZ

Digər lüğətlərdə