QİDALANDIRMAQ

qidalandırmaq bax yedirmək

QİBTƏ
QİRAƏT

Digər lüğətlərdə