RABİTƏ

əlaqə, birlik; münasibət (valideynlər arasında).
RABİT
RAC

Значение слова в других словарях