realizə olunmamış mənfəət

zərər

Müəyyən dövrdə və ya müəyyən qiymətdə bağlanmış müqavilə şərtlərinin icra olunması şərti ilə əldə oluna bilən mənfəət və ya zərərdir

rayon istilik qurğuları
redaktə