REFORMASİYA

\[lat. reformatio – yeniləşdirmək, islah etmək\] – XVI əsrin birinci yarısında Avropada protestantizmin əsasını qoymuş geniş antifeodal və antikatolik hərəkatı.
REFLEKSİYA
REFORMİZM

Digər lüğətlərdə