reproduksiyalı toxum

Elit toxumun ardıcıl çoxaldılmasından alınmış toxum

REPO əməliyyatı
reproqrafik surətçıxarma