SƏNƏT

\[alm. Kunst; fr.=ing. Art; lat. Ars; ər. ف \] - yun. Tekhne ilə eyni mənalı yunan dilində tekhne kəlməsi, məqsədi bir şey ortaya qoyma olan, yaratma olan, doğru bir plana görə istiqamətləndirilmiş bir davranış məqsədinə gəlir. Sənətin əsas növləri: memarlıq, rəsm, plastik sənətlər, musiqi, söz-yazı sənəti, teatr, kino və s.
SƏMA
SƏNƏT

Digər lüğətlərdə