SAĞ ƏLİM BAŞINA

özünə qismət olan yaxşı bir şeyi, xoş günü başqası üçün də arzulayarkən işlədilən ifadə.

SAĞ ƏL
SAĞ ƏLİYLƏ SOL QULAĞINI QAŞIMAQ (GÖSTƏRMƏK)