SARI

rəng mənasından başqa, qədim türklərdə Günəş, Ay, ulduz, dünya, kainat; etnonim, totem; qızıl; yetkin, kamil və s. mənalarda işlənmişdir.
SARXAN
SARIBABA

Значение слова в других словарях