SEMANTİKA

\[yun. semanticos – anladan\] Dilçilikdə işlənən termindir. Sözün, ifadənin, qrammatik formanın mənası. Semiotikanın bölməsi.
SAY
SEMİOTİKA

Digər lüğətlərdə