SİYASƏT

\[ər. ع ؤُعح \] –siniflər, millətlər və digər sosial qruplar arasındakı münasibətlərlə bağlı, əsas məqsədi dövlət hakimiyyəti-nin ələ keçirilməsindən, əldə saxlanılmasından və istifadə olun-masından ibarət fəaliyyət.
SİYASƏT
SKEPTİSİZM

Digər lüğətlərdə