Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • ŞAD

  şad

  Tam oxu »
 • ŞAFAK

  şəfəq

  Tam oxu »
 • ŞAH

  şah

  Tam oxu »
 • ŞAHANE

  şahanə

  Tam oxu »
 • ŞAHESER

  şah əsər

  Tam oxu »
 • ŞAHIS

  şəxs

  Tam oxu »
 • ŞAHİN

  laçın, şahin

  Tam oxu »
 • ŞAHİT

  şahid

  Tam oxu »
 • ŞAHSEN

  şəxsən

  Tam oxu »
 • ŞAHSİ

  şəxsi

  Tam oxu »
 • ŞAHSİYET

  şəxsiyyət

  Tam oxu »
 • ŞAİR

  şair

  Tam oxu »
 • ŞAİRANE

  şairanə

  Tam oxu »
 • ŞAKA

  zarafat; şaka bir yana – zarafat bir yana zarafat

  Tam oxu »
 • ŞAKACI

  zarafatçı, məzəli məzəli, zarafatçı

  Tam oxu »
 • ŞAKAK

  (-ğı) gicgah; şakak kemiği – gicgah sümüyü gicgah

  Tam oxu »
 • ŞAKAYIK

  (-kı, -ğı) pion (bəzək bitkisi)

  Tam oxu »
 • ŞAKIMAK

  şaqramaq

  Tam oxu »
 • ŞAKIR ŞAKIR

  şaqır-şaqır

  Tam oxu »
 • ŞAKIRDAMAK

  şaqqırdamaq

  Tam oxu »
 • ŞAKİ

  quldur, soyğunçu

  Tam oxu »
 • ŞAKLABAN

  lağlağıçı

  Tam oxu »
 • ŞAKŞAKÇI

  yaltaq

  Tam oxu »
 • ŞAL

  şal

  Tam oxu »
 • ŞALVAR

  şalvar

  Tam oxu »
 • ŞAMAR

  sillə, şapalaq, qapaz; şamar oğlanı – qapazaltı şapalaq

  Tam oxu »
 • ŞAMATA

  gurultu, hay-küy

  Tam oxu »
 • ŞAMDAN

  şamdan

  Tam oxu »
 • ŞAMPU

  (v)an şampun şampun

  Tam oxu »
 • ŞAN

  şan

  Tam oxu »
 • ŞANGIRTI

  cingilti

  Tam oxu »
 • ŞANS

  ehtimal, güman, şans

  Tam oxu »
 • ŞANSSIZLIK

  (-ğı) uğursuzluq, bəxtsizlik; şanssızlıka uğradım – bəxtim gətirmədi bəxtsizlik, uğursuzluq

  Tam oxu »
 • ŞANTAJ

  şantaj

  Tam oxu »
 • ŞAPIR ŞUPUR

  şappur-şuppur

  Tam oxu »
 • ŞAPIRDAMAK

  mırçıldamaq

  Tam oxu »
 • ŞAPIRTI

  şappıltı

  Tam oxu »
 • ŞAPKA

  şlyapa

  Tam oxu »
 • ŞARAP

  şərab

  Tam oxu »
 • ŞARK

  şərq

  Tam oxu »
 • ŞARKI

  mahnı mahnı, şərqi

  Tam oxu »
 • ŞARKICI

  müğənni

  Tam oxu »
 • ŞARKIYAT

  şərqşünaslıq

  Tam oxu »
 • ŞARKİYATCI

  şərqşünas

  Tam oxu »
 • ŞARLATAN

  şarlatan

  Tam oxu »
 • ŞART

  şərt

  Tam oxu »
 • ŞAŞAA

  busat, dəbdəbə, təmtəraq

  Tam oxu »
 • ŞAŞALAMAK

  mat qalmaq, şaşmaq

  Tam oxu »
 • ŞAŞI

  çəp, çaş; şaşı gözlü – çəp gözlü çəp, çaş

  Tam oxu »
 • ŞAŞIRTICI

  şaşırdıcı

  Tam oxu »