Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • BÜCÜR

  bəstəboy, gödəkboy

  Tam oxu »
 • BÜKLÜM

  buruq, burum, qıvrım

  Tam oxu »
 • BÜKMEK

  bükmək

  Tam oxu »
 • BÜLBÜL

  bülbül

  Tam oxu »
 • BÜNYE

  1) struktura, quruluş; sosyal bünye – ictimai-sosial quruluş; 2) qamət bünyə, qamət, quruluş, struktura

  Tam oxu »
 • BÜROKRASİ

  bürokratiya, rəsmiyyətçilik

  Tam oxu »
 • BÜTÇE

  büdcə

  Tam oxu »
 • BÜTÜN

  bütün

  Tam oxu »
 • BÜYÜ

  cadu, sehr, tilsim, əfsun; büyücü – cadugər, sehrkar əfsun, cadu, ovsun, sehr, tilsim

  Tam oxu »
 • BÜYÜCÜ

  cadugər, sehrkar

  Tam oxu »
 • BÜYÜK

  böyük, yekə

  Tam oxu »
 • BÜYÜK ANNE

  nənə

  Tam oxu »
 • BÜYÜK BABA

  baba

  Tam oxu »
 • BÜYÜK BAŞ

  qaramal

  Tam oxu »
 • BÜYÜK ELÇİ

  elçi, səfir

  Tam oxu »
 • BÜYÜLEMEK

  ovsunlamaq, sehrləmək, məftun etmək cadulamaq, ovsunlamaq, sehrləmək

  Tam oxu »
 • BÜYÜLEYİCİ

  məftunedici, ovsunlayıcı

  Tam oxu »
 • BÜYÜMEK

  böyümək

  Tam oxu »
 • BÜYÜTEÇ

  (-ci) böyüdücü böyüdücü, lupa

  Tam oxu »
 • BÜZMEK

  büzmək

  Tam oxu »
 • CACIK

  cacıq, doğramac

  Tam oxu »
 • CADALOZ

  ifritə

  Tam oxu »
 • CADDE

  prospekt

  Tam oxu »
 • CADI

  cadugər

  Tam oxu »
 • CAHİL

  cahil, nadan

  Tam oxu »
 • CAİZ

  caiz

  Tam oxu »
 • CAKA

  lovğa

  Tam oxu »
 • CAM

  şüşə

  Tam oxu »
 • CAMBAZ

  akrobat, canbaz, kəndirbaz

  Tam oxu »
 • CAMEKAN

  vitrin; dükkan camekanı – mağaza vitrini vitrin

  Tam oxu »
 • CAMİ

  (-ii, -si) məscid, cümə məscidi cami, məscid

  Tam oxu »
 • CAMİA

  birləşmə

  Tam oxu »
 • CAMLI

  şüşəli;camlı dolap – servant; camlı kapı – şüşəli qapı şüşəli

  Tam oxu »
 • CAMLI DOLAP

  servant

  Tam oxu »
 • CAN

  can

  Tam oxu »
 • CANAVAR

  əjdaha, div

  Tam oxu »
 • CANDAN

  qəlbdən, ürəkdən

  Tam oxu »
 • CANİ

  cani, qatil

  Tam oxu »
 • CANKURTARAN

  təcili yardım maşını

  Tam oxu »
 • CANKURTARAN ARABASI

  təcili yarım maşını

  Tam oxu »
 • CANLANMAK

  canlanmaq

  Tam oxu »
 • CANLI

  canlı

  Tam oxu »
 • CARİ

  cari

  Tam oxu »
 • CARİYE

  cariyə, kəniz

  Tam oxu »
 • CASUS

  casus

  Tam oxu »
 • CAYMAK

  boyun qaçırmaq, imtina etmək; sözündən caydı – sözündən imtina etdi daşınmaq, vaz keçmək

  Tam oxu »
 • CAZİBE

  cazibə

  Tam oxu »
 • CEBİR

  cəbr

  Tam oxu »
 • CEFA

  cəfa

  Tam oxu »
 • CEHALET

  cəhalət, nadanlıq

  Tam oxu »