Şərq bloku

Soyuq müharibə dövründə Avropanın siyasi vəziyyəti.

Şərq bloku, Kommunist bloku və ya Sosialist blokuSoyuq Müharibə dövründə SSRİ tərəfindən marksizmleninizmi dəstəkləyən dövlətləri aid etdirmək üçün termin. Baxmayaraq ki, SSRİ sovet blokunun qeyri rəsmi idarə edirdi, bir sıra sosialist dövlətlər (Yuqoslaviya, ÇinAlbaniya) 19751990-ci illərdə SSRİ ilə ideolojisiyası qarşıdurmalar peyda olmuşdur. ABŞ-də və ona ittifaq olan ölkələrdə sosialist blokuna aid ölkələri tez-tez kommunist ölkələri kimi də adlandırılar.

Vaxtı ilə mövcud olan

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Bayraq Respublikanın adı mövcud olma müddəti
Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı (SSRİ) 1922—1991 illər.
Monqol Xalq Respublikası (MXR) 1924—1992 illər
Alban Sosialist Xalq Respublikası (ASXR) 1946—1992 illər.
Bolqarıstan Xalq Respublikası (BXQ) 1946—1990 illər.
Macar Xalq Respublikası (MCR) 1949—1989 illər.
Almaniya Demokratik Respublikası (ADR) 1949—1990 illər.
Polşa Xalq Respublikası (PXR) 1952—1989 illər.
Rumın Sosialist Respublikası (RSR) 1947—1989 illər.
Çexoslovakiya Sosialist Respublikası (ÇSSR) 1948—1990 illər.
Yuqoslav Sosialist Federativ Respublikası (YSFR) 1945—1992 illər.
Bayraq Respublikaların adı
Çin Xalq Respublikası (ÇXR)
Vyetnam Sosialist Respublikası (VSR)
Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR)
Kuba Respublikası (KR)
Laos Xalq Demokratik Respublikası (LXDR)