XIRSIZ

I xırsız bax oğru

II xırsız bax yivsiz

XIRPALAMAQ
XIŞ

Digər lüğətlərdə