XALI

Farsca qali (gəbə) sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

XALXAL
XALKANTİT

Значение слова в других словарях