YIRGA

\[əs.tr.\] – məsud, xoşbəxtlik dolu.
YIĞINCAQ
YIRTINÇÜ