yerli əhəmiyyətli su mənbəyi

Bələdiyyə torpaqlarında yerləşən və yerli ehtiyacları ödəmək üçün istifadə olunan su obyektləri

yerli əhəmiyyətli məsələlər
yerli gəlir