Ç

Azərbaycan əlifbasının dördüncü hərfi. bax çe.
CÜZVİ
ÇADIR

Digər lüğətlərdə