ÇAĞILTI

is. Çağlayan suyun çıxardığı səs, axan suyun daşlara, qayalara çarparaq çıxardığı səs. Güclənən sellər dərəaşağı çağlayırdı.
Elə bil bu çağıltı öz ahəngi ilə “gəlgəl” deyə Qəhrəmanı çağırırdı. S.Rəhimov.

ÇAĞALIQ
ÇAĞIRICI

Digər lüğətlərdə