ÇAĞIRIŞMA

Çağırışmaq”dan f.is.
ÇAĞIRIŞÇI
ÇAĞIRIŞMAQ

Digər lüğətlərdə