ÇAĞLAYAN

is. Şəlalə, şırran.
ÇAĞLAMAQ
ÇAHARŞƏNBƏ

Digər lüğətlərdə