ÇADRA

is. Qadınların başdan topuğacan bədənlərini örtmək üçün işlətdikləri bürüncək; çarşab. Çadra örtmək.
[Cahan:] …Qoy elə bu güncə çadramı başıma salıb gedim, [Əsgər] üçün qız bəyənib seçim. Ü.Hacıbəyov.
Külək vurduqca Tellinin qıyqacı örtdüyü çadrasını yelləndirirdi. S.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÇADRA ÇADRA (köhn.) (baş örtüyü) [Gülüş:] Onun kölgəsi bu qara çadradır, o sənin başında durduqca, sən yazıq olacaqsan (C
ÇADIRÇI
ÇADRALI

Digər lüğətlərdə