ÇADRALI

sif. Çadra örtmüş, başında çadra olan; çarşablı. Çadralı qadın.
– Öncə gələn atın üstündə ağır gövdəli, ağ çadralı bir xanım oturmuşdu. Çəmənzəminli.
[Murad] bir gün küçə ilə keçərkən qarşısına çadralı bir qız çıxdı. S.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÇADRALI ÇADRALI (çadra ilə örtülmüş) Çadranın əleyhinə, yeni əlifbanın lehinə barmağını qaldırar, arvadı [Əliqulunun arvadı] həmişə çadralı (Qantəmir); ÇARŞAB
ÇADRA
ÇADRASIZ

Digər lüğətlərdə