ÇAXÇUR

is. Keçmişdə: qadınların geydikləri balağı büzməli enli şalvar növü.
Qadınlar rübənd vurmağa, çaxçur geyməyə macal tapmayıb hara gəldi qaçırdılar. P.Makulu.

ÇAXÇAX
ÇAXICI

Digər lüğətlərdə