ÜÇBİR

zərf Üç-üç, üçər-üçər.
Adamlar dəstə-dəstə – üçbir, beşbir bağda gəzir, söhbət edirdilər. M.İbrahimov.
İndi tez-tez sağsağana, qarğaya, tək-tək, ikibir, üçbir uçuşan göyərçinlərə rast gəlirik. M.Rzaquluzadə.

ÜÇBƏNDLİ
ÜÇBUCAQ

Digər lüğətlərdə