ÜSLUBİ

sif. [ ər. ] Üsluba aid, üslubla əlaqədar, üslub baxımından. Üslubi səhv. Lüğətdə üslubi işarələr. Romanın üslubi xüsusiyyətləri.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÜSLUBİ ÜSLUBİ (dilç.), STİLİSTİK (üslub baxımından)
ÜSLUB
ÜSLUBİYYAT

Digər lüğətlərdə