ÜTÜLƏMƏK

f. Qızğın ütü ilə hamarlamaq, ütü çəkmək.
[Pəri] geri sürüşmüş qara kəlağayısını qabağa çəkib, paltar ütüləməklə məşğul oldu. Ə.Vəliyev.
[Səriyyə:] Mən ütü qızdırıb buldozerçinin köynəyini ütüləyirdim. İ.Əfəndiyev.

ÜTÜLƏMƏ
ÜTÜLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə