ÇƏHRAYISİFƏT

sif. Üzü, çöhrəsi çəhrayı olan.
Çəhrayısifət, ucaboy qızın üzü əvvəlcə qıpqırmızı, bir an belə keçməmiş isə xal-xal oldu. M.Hüseyn.

ÇƏHRAYILIQ
ÇƏHRAYISİFƏTLİ

Digər lüğətlərdə