ÇUĞULÇULUQ

çuğulçuluq bax xəbərçilik 1

ÇUĞULÇU
ÇUĞULLAMAQ

Digər lüğətlərdə