ÇUĞUNDUROTU

is. bot. Üstü tüklə örtülü bir, iki və ya çoxillik ot bitkisi.
ÇUĞUNDURÇULUQ
ÇUĞUNDURYIĞAN

Digər lüğətlərdə