ÇUQUNƏRİTMƏ

is. Çuqun əridilən, tökülən (zavod, sex və s.). Çuqunəritmə sənayesi. – Çuquntökmə sexini yenidən qurmaq üçün hazırlıq aparılır.
ÇUQUN
ÇUQUNTÖKMƏ

Digər lüğətlərdə