ÇUXALIQ

is. Çuxa tikmək üçün parça.
Qəmər şalı öz əri üçün çuxalıq toxumuşdu. Ə.Vəliyev.

// sif. Çuxa üçün yararlı. Çuxalıq mahud.
ÇUXALI
ÇUXUR

Digər lüğətlərdə