ÜÇƏM

sif.zərf məh. Bir dəfədə üç (üç bala doğan heyvan – əsasən qoyun haqqında).
Həmişə əlləri cibində olan cavan çoban təklif edirdi ki, …üçəm qoyunlar yaxın yerlərdə otlarsa, hər yüz qoyundan orta hesabla iki yüz quzu almaq olar. Ə.Vəliyev.
[Musa Firəngizə:] Elə seçmə qoyunlar ki çoxusu əkiz, bəzisi də həmişə üçəm doğur. B.Bayramov.
Üçəm-üçəm bax üç-üç.
ÜÇDÜYMƏLİ
ÜÇƏSRLİK

Digər lüğətlərdə