ÜÇCƏRGƏLİ

sif.
1. Üç cərgə əmələ gətirən, üç cərgədə yerləşən. Üçcərgəli tikiş.
2. k.t. Üç cərgə toxum əkmək üçün olan; üç cərgə əkini becərən (kənd təsərrüfatı maşınları haqqında). Üçcərgəli toxumsəpən maşın.
ÜÇCƏ
ÜÇCİLDLİ

Digər lüğətlərdə