ÜÇCİLDLİ

sif. Üç cilddən ibarət olan; üçcildlik. Üçcildli “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”.
ÜÇCƏRGƏLİ
ÜÇCİLDLİK

Digər lüğətlərdə