ÜÇDÜYMƏLİ

sif.
1. Üç düymə ölçüsündə olan. Üçdüymə mıx. Üçdüymə taxta.
2. Üç düyməsi olan. Üçdüyməli pencək.
ÜÇDÜYMƏ
ÜÇƏM

Digər lüğətlərdə