ÜÇDİLLİ

sif.
1. Üç dil bilən, üç dildən istifadə edən.
2. Üç dildə tərtib olunmuş, üç dili ehtiva edən. Üçdilli lüğət.
ÜÇDƏFƏLİK
ÜÇDİŞLİ

Digər lüğətlərdə