ÜÇGEDİŞLİ

sif. idm. Üç gedişdə həll olunan, üç gedişlə qurtaran. Üçgedişli kombinasiya.
ÜÇFAZALI
ÜÇGÖZ

Digər lüğətlərdə