ÜÇHECALI

sif. Üç hecası olan. Üçhecalı söz.
ÜÇGÜNLÜK
ÜÇHƏDLİ

Digər lüğətlərdə